Застосування

“Аватар” – це багатокомпонентний мікроелементний препарат основним призначенням якого є поліпшення азотно-фосфорного живлення, підвищення стресостійкості та продуктивності рослин.

До складу препарату «Аватар-2 органік» входять 20 біогенних, важливих для рослин мікро- та ультрамікроелементів (B, Co, Cu, Zn, Ce, Fe, Mn, Mo, V, Ge, I, La, Mg, Ni, Se, Ag, Ti, K, Si, S) хелатованних природними ді- і трикарбоновими органічними кислотами лимонної, бурштинової, винної і яблучної. Ці сполуки виробляються з використанням нанотехнологій. Вони ідентичні природним компонентам рослин, які беруть участь в обмінних реакціях циклу Кребса і Кальвіна.

Препарат сумісний з більшістю агропрепаратів, проявляє синергізм дії і підвищує їх ефективність. При використанні препарату «Аватар» для передпосівної обробки насіння, вже на ранніх стадіях вегетації, в перші 2-3 тижні після сходів у рослин формується потужна і більш глибоко проникаюча коренева система з підвищеною на 27-55% поглинаючою і на 35-80% кислотовидільною активністю.

Посилене виділення кореневою системою органічних кислот і фосфатаз сприяє підвищенню розчинності і відповідно, доступності для рослин і ґрунтових мікроорганізмів фосфору, важкорозчинних мінеральних і органічних фосфатів ґрунту, а також фосфорних добрив, значна частина яких при тривалому контакті з ґрунтом трансформується в малодоступні для більшості культур фосфати.

Підвищення внаслідок застосування препарату «Аватар» фізіологічної активності кореневої системи, активізація процесів біологічної азотфіксації, наявність у складі препарату елементів, які активізують в рослинах процеси азотного обміну (Mn, Fe, Zn, Mo, Co) сприяють значному підвищенню коефіцієнта використання рослинами азоту мінеральних добрив, важко доступних для рослин азотовмісних ґрунтових сполук і азоту повітря.

Препарат підвищує біологічну активність багатьох ключових ферментів, відповідальних як за енергію проростання насіння, так і за процеси фотосинтезу, біосинтезу білків, вуглеводів, ліпідів, а також ферментів захисної і антиоксидантної систем рослини. Препарат є потужним стрессопротектором, сприяє підвищенню стійкості рослин до умов посухи, безсніжних заморозків до -16° С, засолення ґрунтів і багатьом фітозахворюванням. У схильних до стресу рослин препарат активізує адаптивні процеси, а в післястресовий період забезпечує більш високу збереженість і продуктивність рослин.

Під впливом препарату в кореневих виділеннях рослин підвищується вміст не тільки органічних кислот, але і деяких амінокислот, вуглеводів, позаклітинних ферментів і ін., що активізує розвиток в кореневій зоні аграрнокорисних мікроорганізмів і підвищує розчинність ґрунтових мінералів, в тому числі і таких, які містять необхідні рослині мезо- і мікроелементи. В результаті цього вирощене зерно за рахунок ґрунтових мінералів збагачується не тільки фосфором, але і цинком, міддю, марганцем, залізом, кремнієм, сіркою, селеном та ін. Це значно підвищує біологічну цінність і покращує технологічні якості вирощеного зерна, а також підвищує енергію проростання і польову схожість, якщо використовувати його в якості посівного матеріалу.

Потрапляючи на вологий грунт, «Аватар» стимулює ріст і підвищує активність багатьох аграрнокорисних ґрунтових міко- і мікроорганізмів, в тому числі целюлозоруйнуючих, тому препарат в кількості 100-200 мл/га може бути використаний як ефективний биодеструктор післяжнивних рослинних залишків, що сприяє збереженню гумусу, а отже і підвищенню родючості ґрунтів.

«Аватар» в рекомендованих дозах абсолютно не шкідливий для комах-запилювачів і корисної ґрунтової мікрофлори (3-й клас токсичності), що дозволяє використовувати його на всіх фазах розвитку рослин, в тому числі і під час цвітіння.

Як показала практика, найбільш ефективним є використання препарату в двох технологічних операціях – для передпосівної обробки насіння (за 1-3 діб до посіву) і для обробки вегетуючих рослин – 2-3 рази в певні фази зростання.

Так, наприклад, в процесі досліджень, проведених в 2013-2015 рр. Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, при вирощуванні озимої м’якої пшениці сорту Легенда Миронівська з використанням препарату «Аватар» в двох технологічних операціях (для передпосівної обробки насіння і дворазової обробки вегетуючих рослин) були отримані наступні результати: урожай зерна перевищив контроль на 20-26% і більше, а винос фосфору урожаєм зерна перевищив винос цього елементу контрольним зерном на 30-45%, винос азоту – на 57-62%. Вміст білка збільшився з 11 до 14% ,а натура зерна з 800 до 821 грама.

В результаті виробничих випробувань застосування препарату «Аватар» при вирощуванні основних сільськогосподарських культур в Україні, Казахстані та Білорусії були отримані такі результати:підвищення на 10-45% врожайності і що не менш важливо, достовірне поліпшення якості рослинницької продукції: підвищення класності зерна озимої м’якої пшениці з 3-го,4-го до 2-го і 1-го класу; вміст масла в зерні олійних культур – на 8-10%, сирого протеїну в зерні сої – на 2-6%, цукру в цукровому буряку – на 0,8-5,8%; підвищення вмісту вітамінів і цукрі в овочах та винограді.