Аватар 1

Мікроелементний комплекс «Аватар-1», р., 1850 мг/л – водний розчин карбоксилатів особливо чистих біогенних металів: Cu (800,0 мг/л), Zn (70,0 мг/л), Mg (800,0 мг/л), Mn (50,0 мг/л), Co (25,0 мг/л), Mo (25,0 мг/л), Fe (80,0 мг/л) (за ТУ У 24.137033728-001 : 2010).

Довгий час вважалося, що в рамках існуючих систем землеробства і підживлення, рівень вмісту мікроелементів був достатнім, і проблема їх нестачі була суттєвою. Але тепер проблема нестачі мікроелементів стає все більш актуальною. З підвищенням врожайності втрати мікроелементів в результаті вилуговування, вапнування, зменшення кількості використання органічних добрив у порівнянні з хімічними засобами, будуть одним з чинників, які сприятимуть прискореному зниженню вмісту доступних мікроелементів у ґрунтах. Брак будь-якого елемента може бути лімітуючим фактором. Відомо, що коефіцієнт використання поживних речовин із ґрунту є невисоким. Так, для азотних і калійних добрив він становить від 30 до 60%, для фосфорних на різних ґрунтах – від 15 до 40%. А що стосується мікроелементів, то цей коефіцієнт становить менше 1% від рухомих форм мікроелементів у ґрунті.

Ці факти дозволяють зробити висновок, що мікроелементам варто приділяти особливу увагу при організації систем підживлення рослин.

Інноваційний мікроелементний комплекс «Аватар-1» розроблений на основі карбоксилатів біогенних металів, які мають високий рівень біодоступності та є для рослин безпечними і легкозасвоюваними. Технологія їхнього синтезу (фізичний спосіб) виключає забруднення кінцевих комплексів побічними продуктами хімічних реакцій. Хелатуючим агентом в даних сполуках, виступають природні органічні кислоти – лимонна, бурштинова, фолієва, мурашина, аскорбінова, винна та їхні суміші, які є природними клітинними метаболітами. Саме тому, потрапляючи в рослинну клітину, вони швидко включаються в біохімічні процеси, вивільняючи іони металів.

Всі складові комплексу «Аватар-1» є стійкими в навколишньому середовищі до утворення нерозчинних сольових сполук та до випаду в осад. Вони і в ґрунті залишаються у доступній і корисній для рослин формі, в той час, як переважна більшість добрив має токсичні домішки, з абсолютно однаковою з корисними речовинами доступністю для організмів – через те, що рослина не здатна відрізнити корисні магній, кобальт і т.п. від шкідливих і баластних домішок цезію, стронцію, біорету, гідроксидів та інших сполук, токсичних як для рослин, так і для ґрунту. Адже навіть корисні, але хелатовані звичайним способом метали при попаданні і на рослину, і в ґрунт, перетворюються в недоступні для засвоєння, а то й шкідливі для рослин сполуки.

Препарат, на відміну від більшості, пропонованих сучасним ринком мікродобрив, не містить домішок які є баластними та токсичними для рослин, комах, та ґрунтової мікрофлори. «Аватар-1» всіма своїми складовими активізує (при попаданні їх на рослину і в ґрунт) ферменти та ферментні системи, відповідальні за перебіг процесів обміну, фотосинтезу, дихання, водообміну, адаптації рослин до стресових умов вирощування. Ці складові беруть участь в окислювально-відповідальних процесах, нуклеїновому та білковому обміні синтезі вітамінів, регуляторів росту, прискорюють біохімічні та фізіологічні процеси, каталізують всі реакції відновного циклу Кребса, циклу Кальвіна, беруть участь не лише в синтезі універсального джерела всіх біохімічних процесів – АТФ, але й важливих для життєдіяльності клітини амінокислот, вуглеводів, жирних кислот та інших. Також вони сприяють підвищенню засвоюваності рослинами мікроелементів (азоту, фосфору, калію, сірки) з мінеральних добрив та з ґрунту. Тобто, складові «Аватар-1» виконують як трофічну функцію – компенсують дефіцит елементів живлення, так і регуляторну, шляхом активізації всіх біохімічних процесів в рослині.
Науково-виробнича компанія «Аватар-1» плідно співпрацює не тільки з науковцями та аграріями в Україні, нашими партнерами є також ряд науково-дослідних установ та сільгосппідприємств Білорусі, Казахстану, Китаю та Словаччини.

В результаті багаторічних наукових досліджень та накопиченого польового досвіду встановлено позитивний вплив на кількісні та якісні показники продуктивності основних сільськогосподарських культур.

Передпосівний обробіток насіння та позакореневе підживлення мікроелементним комплексом «Аватар-1» сприяє:

 • розвитку розгалуженої кореневої системи та активізації в її зоні діяльності ґрунтових мікроорганізмів, зокрема фосформобілізуючих і азотфіксуючих бактерій, а також бактерій, які виробляють антибіотичні речовини;
 • збільшенню зимостійкості озимих культур за рахунок інтенсифікації накопичення цукрів, зниженню температури замерзання плазми клітин і поглибленню залягання вузла кущіння, що забезпечує раннє відновлення весняної вегетації;
 • здатності рослин краще реагувати на гербіцидний стрес – за рахунок активізації роботи ферментів каталази і поліфенолоксидази;
 • підвищенню загальної стійкості до ґрунтово-кліматичних та антропогенних факторів;
 • покращенню засвоюваності рослинами мікроелементів (азоту, фосфору, калію та сірки) з мінеральних добрив та з ґрунту;
 • покращенню біохімічних показників якості отриманої продукції (збільшення на 1,5-10% вмісту клейковини, на 3-9% білка в зерні та на 10-25% фосфору, вихід олії у олійних культур зростає на 20-35%, нагромадження сухої речовини – на 1,5 – 17,3%, підвищення цукристості цукрових буряків на 1 – 1,8%);
 • підвищенню схожості і енергії проростання насіння основних культур – на 1,5 – 7%;
 • сприяє підвищенню активності фотосинтетичного апарату (збільшенню площі поверхні листя, вмісту в ньому хлорофілу та загальних каратеноїдів), що в свою чергу сприяє підвищенню добового приросту сухої речовини – до 11-22%, на одиницю посівної площі.

ПЕРЕВАГИ МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО КОМПЛЕКСУ «АВАТАР-1»

 1. Універсальність складу комплексу, збалансованість концентрації в залежності від потреб для всіх видів сільськогосподарських культур.
 2. Біогенні елементи, що входять до складу комплексу, знаходяться в біодоступній формі, тому легко і швидко засвоюються рослинною клітиною.
 3. Висока технологічність, добра розчинність та сумісність з пестицидами дозволяє використовувати їх у сумішах з різними хімічними засобами захисту рослин.
 4. Низькі норми внесення, дозволять зменшити витрати на закупівлю добрив і знизити собівартість отриманої продукції (можливо, без негативних наслідків, зменшити на 25-30% дози використання фунгіцидів).

Біогенний комплекс «Аватар-1» має 4 клас небезпеки (мало небезпечні речовини) тому він є безпечним навіть для комах-опилювачів. Завдяки переліченим вище властивостям, мікроелементний комплекс «Аватар-1» забезпечує на тільки підвищення урожайності сільськогосподарських культур на 15-60%, але й отримання високоякісної, екологічно чистої рослинницької продукції, яка має на 10-20% вищі насіннєві кондиції.